Loading...
HomeMy WebLinkAboutRecord of Survey Pierce Road/Mt.Eden Road+' �j { ` It �V i.4 fi j : i F yr w ��� U16 Ogg &rediq wrivaf6 I atre tffik 6q Ott ar jakr a� d�i&fioff in �� � ion ormn�c wifh the re�r�r�e�fs o fhe l.Itrd�rYr'�€ r�arr�y� 4, `� ... - �, q , IVY y buff faw, rrIt] tor ednfarrnVM with f,�e re irItudu k, ih hand.69rv1 dr4 Ad 84 91X JJJ of Q����,6�4�.. 4 W* 9 ' i � �'' � ''•�c� °�' •% ��11+it:S T• PDTT 69097V 699Y00— � z _,'" ►1 Cj� ••� � �w� ��' Y(� �v� \ /��' S/ � NG( L1T 1 •� y '' t� t � � ", ,f • 1 Z , ISO 114 Q0 W Uyl .�- �. V. fit., a� s�o�rr on thafi �r �rrr fiord of Surv� IDf •�BI� p0���f� ,i��CG� ' ; # � ,� , �. VL1 !961 ,end teeordeJ fu pooh 144 of 01py of pit 1, SIufa Vim 40yof�{ �� r �• � � •� 697 A�. f wY, u X11 �t��anc�s �t<d dtt�etr�c o gre iveK to A durn�ais thereof, �` J +.(. tr a 6114,T; X/W) ��d�cates t�eum��cf.f��tid as aafed., fI croft tpe yet VOW nafed Arw�se, // �r�5r : ittdic�fc� nit �n ti�titer 4 •aP -. j NLt �• "� �'' �� �, �.i �CDt����r C�t�T f t =tGA�� �t L � i�D• .�',.�� (� ., � �, z� � �,� Ott for record fht4 jjq of eG $' d j, .'L�i t:.l L.� t :�, . U l� 1'L t+ b �,f � ' d . r11, 4 1 � � rl O f 0 , , I �q f • �► � � �" hod �� ��� the Ct�ttt� a� (�l�e�i��{ � so pr �� ;yT F r ✓� 1 Y Y l ril u 1 �j 4q .,,..;...� ..-� ...,..+• 7 ...w• ..rr w..r+r w� .- rtW+..r .. -•r••r r.�+ ...�...+r+ • w�{�!� �t} ,fin +.y `. a � � :. �N � RRR /.Lj �� =♦Y1 � , !' 7 f'� °: /'� r �+• � r' l t ,. i � �" �y �Vg , • • r F•4/ V MI I"f /����Q1F..l���, ILYI�7�I�J17 /ir I� ��A,[1/ • rY �1 G V4 / , • + v y� �K �i r 1: °,rte ../'r• �. ' .� � y �..�— �..�.r ,.,,,,— ••mot„+.- :.:..+�� �""!""^ . '� �' y�, ,.� �i` r . ..r ..r.'.�+ .r...rr +..W.7'► w^"^.e.+l �.�.... w.w,A. rr�'r ...r.. ^-'- M+r.�r rt '"�v ^?`�•7� �•'.`"w . "w�'y; .- I • r . r'M -...fir � �. AF ! r . �� f f ! / �I / 4 I'' / t�I E t 1'! �" , R L•.� ! i 1 T R..I � 1 O A' YJ!', .. �: f•.. �r a .va ... q � �' • Y✓.. r .. r ... � - .. ar '� .1145„ -C- •��r �,�' '0 7>: Iv y .. J y 4 9 _ '41 V `� r�� ' • i ar a, •� 1 i A .. r•I I I'� �( �r a ft s � ... , .Y .� ►•' \.. r "/ a_. ' .ti A : _ • : .. "A Y • �{ 'd:, �l �r ,: • { r .. .A�"i r .'.� L+r r 1 ' r. R e a,° ,. r. ,r':. �i 1. _ .. ; . ' �r ,. .r r ^' �. • { i" rX 1 .... �' .: J/ , 4. ,: .. '.. ../r/ },� .� 'S ..: a r . «'. t' 4• .k ' '\ `{`!jam r'T 1 1 .. �• J '.'� N r� . } r ..ra .. � . .,. -• ... _. }(,( ri.. ,.,r 'r k PC.11 C„ if.�.'',+v /,�!} /� `�{�'��{` (`� � .71 r ft{ � .d �'.t� �y 'y. '�w er.,( .,�" rr � r .. •�'.�!, e.c i . 14' 1 t�i: dR . ri.. � � r� a ,,1, �: :+� �» !/• .fr' ;1 ; 1/'" r>, W, r+.r ���,' 9 "",S•, _� !4-,. r C T' xij ( F NT rY .•A'. i k, �` -' ";'.,' ,.. ..>:" ,., :, '... } .. ":" '. e'� d. •y j': , r. N.•.,r'... LO a fi w°'• .y • ' � 1. • ..? r•; $ L } M .tea .41 . ~J f• l +1 ,� A A �,.. :d r �i 1 r,�, yy R'1M'4 .. .P h >., , . � - -a n A ' �3 a y .. .. .. � r 'r. ..•'" "P �, • t y ,.r. ::;, '• ', .w ' :.. .. >e ..i...•'Y! r .. S :,;,.. r.ia• a. w ,. . ,... W. n t �. ..,. � ,.. ,. '. r. SFr' , ^ • Y '�: �..n ° r ,. , a ' rr , � a b �' �t ,aa a r,., ..i ..rw�1.r r f � ..:. _ : ^ r . ....wr S" .ii°- . .. . .�; : iea;` i. � � .,alw ,�g _,�.. -. .�s . .�w _.�.L .» �'.w. ,.Lt F__ ., ;�. . ._ . -_ ::� Z. •�. � a _. ) .` ,' :, a "= a0 i t. 4•.:a• l a',�+3